Advertisement

TV channel "Inter"

Evidence

KIEV
2017
2017
Entrant Company
Tv channel "Inter"
Medium
Television/Streaming: Special Shoot Spot/Promo
Category
Documentary
Entry Type
Television/Streaming
Thumbnail for Evidence
View Fullscreen

Items

Credits
Entrant CompanyTv channel "Inter"
ProducerArtem Gurskyi
EditorAnatoliy Smidon
operatorDenis Melnik
production designerVitaliy Sudarkov
speakerAlexander Stetsenko
CopywriterAnastasia Leznova
CopywriterOlena Medvedyeva
CopywriterEvgeniy Gozheyshi
CopywriterVitaliy Yermak
DirectorOleksii Pasichyk

This 2017 Clio Entertainment Silver winning entry titled 'Evidence' was entered for TV channel "Inter" by Tv channel "Inter", Kiev. The piece was submitted to the medium: Television/Streaming: Special Shoot Spot/Promo within the entry type: Television/Streaming and the category: Documentary. It consists of 1 video and 1 image.

Advertisement
Advertisement